SOC. Побудова операційного центру безпеки

Операційний центр безпеки — центр оперативного захисту інфраструктури компанії від сучасних атак, що об’єднанує процеси, персонал і технології.
Основна складова — продукти класу SIEM для збору, зберігання та обробки інформації про стан безпеки ІТ-інфраструктури.

Завдання SOC:

  • інвентаризація та контроль інфраструктури;
  • консолідація інформації про інциденти інформаційної безпеки;
  • координація та автоматизація реагування на інциденти;
  • інтеграція та отримання даних із зовнішніх джерел;
  • збір показників ефективності системи захисту (метрик).