Захист периметра мережі

Методи та інструменти захисту мережі та підключених до неї пристроїв від несанкціонованого доступу, неправильного використання або модифікацій.

Мережева безпека досягається шляхом вирішення таких завдань:

  • захист від несанкціонованого доступу шляхом фільтрації мережевих пакетів відповідно до заданих правил;
  • поділ мережі на сегменти за ступенем обмеження доступу до інформації;
  • виявлення навмисного несанкціонованого доступу з боку зовнішніх мереж, у тому числі мережі Інтернет;
  • аналіз трафіку, включаючи аномалії в ньому;
  • розслідування інцидентів інформаційної безпеки.