Про компанію

Інновації та партнерство

Ми сильна та професiйна команда найбiльш динамiчного системного iнтегратора на ринку України. Дiяльнiсть компанiї базується на принципах партнерства та iнновацiйностi.

ITIS допомагає бiзнесу вирiшувати завдання, пов’язані з ефективним прийняттям управлiнських рiшень, економiєю витрат, збереження даних i оптимiзацією ресурсiв за допомогою новiтнiх технологiй.

Компанiя робить акцент на стратегiчному та консультативному пiдходi до роботи iз замовниками, прагнучи говорити з ними однiєю мовою. Досвiд, який ми отримали у галузi консалтингового та IТ-бiзнесу, ми перетворили на стратегiю, яка дозволяє почути клiєнта, правильно виявити його потреби та передати найкращi практики використання iнновацiйних технологiй.

Якщо Ви шукаєте надiйного партнера для реалiзацiї нестандартних задач, бажаєте вигiдно вирізнятися серед своїх конкурентiв у галузi або почати кардинально новий бiзнес в Українi, нашi фахiвцi допоможуть пiдiбрати оптимальнi рiшення та супроводжуватимуть Вас протягом всього життєвого циклу проекту – вiд проектування та закупiвлi до впровадження систем та рiшень, надання послуг технiчної пiдтримки, модернiзацiї або оновлення.

Ми пишємось професiйним досвiдом нашого персоналу та його готовнiстю братися за найновiтнiшi розробки, які дотепер не були вiдкритi для українського замовника.